Cần lưu giữ văn hóa 5 dân tộc dưới 1.000 người

0
(ĐĐDL Tổng Hợp) – Sáng 9/2, Bộ VHTT&DL đã tổ chức hội nghị các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của năm dân tộc có số dân dưới 1.000 người là Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

Các dân tộc này sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An và Kon Tum.

Mục tiêu của hội nghị này trước hết nhằm xác định giải pháp khẩn cấp để bảo tồn văn hóa truyền thống của 5 dân tộc phù hợp với đặc trưng văn hóa và tình hình thực tế của dân tộc.

LUY_5276

Thiếu nữ Pu Péo trên đồng ruộng. Nguồn:luynguyen.com

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc thiểu số trong bảo tồn văn hóa của chính dân tộc mình. Hơn nữa, cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà nghiên cứu cần có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, định hướng một cáh thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị cũng thống nhất giải pháp chung nhất là phải duy trì tốt không gian để văn hóa đó tồn tại, trước mắt phải tăng dân số của các tộc người này.

5 dân tộc thiểu số dưới 1.000 người kể trên có kiện sống còn khó khăn, nên khả năng tự bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào rất hạn chế. Thậm chí, có dân tộc ngay cả tiếng nói, chữ viết, trang phục,… cũng bị mai một dần rồi mất hẳn. Quá trình giao thoa, đồng hóa thông qua việc tiếp xúc, giao lưu với các dân tộc khác cũng diễn ra mạnh mẽ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

 

 

Bình luận

Bình luận

Bình luận