Phê duyệt kế hoạch bảo tồn nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hoà

0
(ĐĐDL Tổng Hợp) Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi dân gian đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt kế hoạch Bảo tồn và phát huy góp phần lưu giữ nét văn hoá dân tộc.

Theo như trong kế hoạch thì đến năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành chủ trì khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng bài chòi dân gian trên địa bàn tỉnh.  Đồng thời xây dựng kế hoạch dài hạn về công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật này; đồng thời tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020.

Đà Nẵng: Khai hội Đình làng Tuý Loan xuân Nhâm Thìn 2012

Đây là chương trình bảo tồn và lưu giữ bài chòi trước những biến động của đời sống

Song song đó, trong những năm tới đây ngành Văn hóa của tỉnh cũng sẽ đưa bài chòi vào chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng của tỉnh, nhằm quảng bá hình ảnh đến người dân cũng như khách du lịch.  Từ đó xây dựng đề án tiến đến việc thành lập liên hoan nghệ thuật bài chòi dân gian 2 năm/lần. Đồng thời chính quyền địa phương cũng phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng chương trình bảo tồn nghệ thuật bài chòi tuỳ theo thực trạng của địa phương; hỗ trợ các câu lạc bộ, nghệ nhân trong việc truyền dạy di sản nghệ thuật bài chòi cho lớp trẻ nhằm giữ gìn văn hoá truyền thống.

images694391_hoi_bai_choi2

Nghệ thuật bài chòi là nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc

Song song đó là kế hoạch vào giai đoạn 2016 – 2020, ngành Giáo dục sẽ đưa nghệ thuật bài chòi dân gian vào giảng dạy trong trường học. Tiếp đến là phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phục dựng, quay phim tư liệu lưu để trữ di sản nghệ thuật bài chòi dân gian. Tuy nhiên, việc quan trọng không thể thiếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giá trị nghệ thuật bài chòi dân gian đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức bảo tồn.

Địa Điểm Du Lịch Tổng hợp / Theo Tuổi Trẻ

 

Bình luận

Bình luận

Bình luận