Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam thấp hơn cả Philippines, Lào và Myanmar

0

(ĐĐDL Tổng Hợp) – Theo con số thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn so với Philippines (8%), Lào (15%) và Myanmar (51%).

Xem thêm

Viện nghiên cứu phát triển Du lịch Việt Nam cho biết, hiện du lịch Việt Nam có số lượng quốc tế đến tham quan là 7,94 triệu lượt một năm, đứng thứ 5 trong các nước ASEAN. Con số này chỉ bằng 27% số lượng khách của Thái Lan (29,88 triệu), bằng 31% so với Malaysia (25,70 triệu), 52% so với Singapore (15,23 triệu).

Sapa

Số lượng quốc tế đến Việt Nam chỉ đứng thứ 5 trong các nước ASEAN

Thái Lan và Singapore là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực ở giai đoạn 2011-2015. Khi Thái Lan có tốc độ tăng trưởng trung bình 12%/năm và Singapore 10%/năm thì Việt Nam tăng trưởng chậm hơn chỉ đạt khoảng trung bình 7%/năm.

Đặc biệt, so với các nước thuộc nhóm dưới, Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng trung bình thấp hơn so với Philippines (8%), Lào (15%) và Myanmar (51%).

Tổng Cục Du Lịch nhận định, với thực tế như hiện nay thì du lịch Việt Nam khó có thể đuổi kịp chỉ tiêu về số lượng du khách so với nhóm các nước đứng đầu. Dựa vào các chỉ số năng lực cạnh tranh, có thể thấy Việt Nam chưa quan tâm phát triển du lịch khi chỉ số về Chính sách du lịch và điều kiện hỗ trợ thực thi chính sách, đặc biệt là chỉ số mức độ ưu tiên phát triển du lịch xếp hạng thấp nhất trong các nước ASEAN, trong khi xếp hạng các yếu tố liên quan khác vẫn còn nhiều hạn chế.

Việt Nam

Thực tế du lịch Việt Nam khó có thể đuổi kịp các nước đứng đầu trong khu vực

Các nhóm nước thấp hơn như Philippines, Lào và Myanmar có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua do sự mở cửa và đầu tư mạnh mẽ, thiết thực cho ngành du lịch. Du lịch Campuchia và Myanmar được quản lý và định hướng bởi Bộ chuyên ngành du lịch riêng và luôn được đầu tư. Đối với Lào, sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa Lào với Việt Nam và Thái Lan đã đóng góp số lượng khách quan trọng (75%) cho du lịch Lào.

“Mặc dù năng lực cạnh tranh tổng thể của các nước này còn thấp, tuy nhiên nếu Việt Nam không thực sự quan tâm đến phát triển du lịch thì số lượng khách du lịch đến Campuchia, Lào và Myanmar có thể ngày càng rút ngắn khoảng cách đối với Việt Nam”, Tổng Cục Du Lịch cho hay.

Việt Nam có thể đuổi kịp các nước khi thật sự quan tâm và đầu tư cho ngành du lịch. Trong khi các nước khác đã đạt trình độ phát triển cao hơn, lại có sự đầu tư mạnh mẽ hơn cả về cơ chế và nguồn lực thì du lịch Việt Nam khó có thể đuổi kịp.

Địa Điểm Du Lịch tổng hợp/ Theo Dân Trí

Comments are closed.